Personalen

Magnus Lindbom
VD, Butiksansvarig och fakturering

.

Daniel Lindbom
Vice VD, Inne- och utesäljare, VVS-montör

Keijo Uusikartano
VVS-montör

Björn Tibbling
Industrimontör

Jan Fahlström
VVS-montör

Claudia Da Re Åbro
Kontor och administration

Stig Burman
VVS-montör