Priser


Alla priser på denna sida är inkl. moms.

 
Arbetskostnad 820kr/tim
Bilkostnad 0-1 mils radie 175 kr
1-2 mils radie  210 kr
2-4 mils radie  280 kr

Längre än 4 mil tillkommer 8:-/km
Fakturaavgift tillkommer vid utskick av
pappersfaktura.
 

25 kr
Utnyttja gärna Rot-bidraget 30% av arbetskostnaden
(Glöm dock inte att du som köpare har det
fulla ansvaret för att alla villkor för skattereduktion
är uppfyllda.)
Fakturering sker via E-post, önskas pappersfaktura
så går det att ordna.

ring eller Kom in i butiken för mer information